Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

پایه دهم

صفحه اول > پایه دهم

16 سالگی سن زندگی با مردم است، دیگر از آن کودکی که والدینش هر جا می‌خواستند بروند، او را هم می‌زدند زیر بغلشان و با خودشان می‌بردند، خبری نیست، حالا این نوجوان 16 ساله کلی برای خودش برو و بیا دارد، با انسان‌های زیادی ارتباط دارد، بر روی انسان‌های دیگر اثر می‌گذارد، روی او حساب می‌کنند و البته برخورد زیبا و محسنانه او با دیگران، خیلی‌ها را علاقمند به او و البته خوبی‌ها کرده است. 16 ساله که می‌شویم اول از همه جایگاه خودمان و دیگران را پیدا می‌کنیم، انجام دادن وظایف‌مان در قبال دیگران برای‌مان مهم می‌شود، چون تو خودمان را قبل از هر چیز، بنده خداوند می‌دانیم. 16 ساله که می‌شویم یاد می‌گیریم که چگونه انتظارات خود را از دیگران اصلاح کرده و البته با توقعات آنها بهترین برخورد را داشته باشیم. 16 ساله که می‌شویم یاد می‌گیریم که چگونه در قبال برخورد دیگران، چه پسندیده باشد و چه ناپسند، همواره بهترین برخورد را از خودمان بروز داده و دائما این توانمندی را در خودمان ارتقا دهیم. 16 سالگی سن فکرها و ذهنیت‌های زیباست، سنی که در مواجهه با افکار و رفتارهای دیگران، با اندیشه‌های پاک و ذهنیت‌های مثبت، زیباترین برخوردها و سازنده‌ترین رفتارها را از خودمان بروز می‌دهیم.
باتوجه به ویرایش جدید کتابهای دبیرستان و تغییرات آنها نسبت به نسخه قبل, بزرگواران برای تهیه کتابها لطفا از طریق انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت یا نام افزار موبایلی طاقچه (برای تهیه نسخه الکترونیک) اقدام فرمایند.
ترویج طرح فهم قرآن در دبیرستان در سطح کشور، جز با یاری معلمان و مربیان و مدیرانی که مجاهدانه در خط مقدم تعلیم و تربیت هستند، ممکن نخواهد بود. محتوای ارسالی شما می تواند بازخوردتان در خصوص قسمت های مختلف طرح درس ها، ارائه اصلاحات یا پیشنهادات، ارائه ایده ها و طرح درس های جایگزین یا مکمل و همچنین ارائه محتواهای چندرسانه ای (فیلم و صوت و متن) باشد که به آموزش بهتر و فراگیرتر این محتوا کمک می کند. هر یک از این طرح درسها دارای فعالیتهای متععدی است، چنانکه گزارش این فعالیت و یا آثار تولید شده توسط دانش آموزان را ارسال کنید با نام خودتان و یا مجموعه تان در سایت قرار گرفته و به دیگران جهت استفاده معرفی میشود.