Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

درباره ما

درباره ما

مدرسه دانشجویی قرآن و عترت و علیهم السلام فعالیت خود را از سال 77 آغاز نمود و به توفیق الهی در طی 12 سال روشهای تدبر در قرآن را در سه سطح عمومی، تخصصی و فوق تخصصی طراحی نموده و در قالب دوره های متعددی آموزش داد.
پس از آن منظومه رشد در قالب 30 جلد تدوین شد، در این مجموعه؛ اقتضائات، اصول و بایدها و نبایدهای رشد و تربیت به تفکیک هر دوره سنی مبتنی بر قرآن و روایات استخراج شده است.
از سال 95 این مجموعه در قالب طرح مشترکی با معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجموعه فهم قرآن در دبستان و دبیرستان را تدوین نمود. در این مجموعه سوره های قرآن با توجه به ویژگی های رشدی بچه های دوره ابتدایی و متوسطه و به همراه فعالیتهای عملی به ایشان آموزش داده می شود. بدین ترتیب علاوه بر آشنایی با سوره های قرآن، آموزشهای مربوط به رشد به ایشان ارائه میشود.
تا کنون دوره فهم قرآن در دبستان در بیش از 50 مدرسه ابتدایی و دوره فهم قرآن در دبیرستان در حدود 5 دبیرستان و 5 مسجد آموزش داده شده است که بازخوردهای بسیار خوبی داشته است.
این طرح به صورت ارائه آموزشها و طرح درس ها به مربیان اجرا می شود، این مجموعه آمادگی دارد در راستای ترویج این حرکت آموزشی و بنیادی با مجموعه ها، مدارس و مساجد همکاری نماید.
سایت فهم قرآن در دبیرستان با هدف پشتیبانی از دوره های آموزشی و همچنین دریافت نظرات، ایده ها، بازخوردها و همچنین گزارش های اجرای طرح در مدارس و مساجد طراحی شده است و بدین ترتیب از تمامی مدیران، معلمان، مربیان و دانش آموزانی که ما را در ارتقای این حرکت قرآنی یاری می کنند، قدردانی می نماید.