Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ذی حجر – سوره مبارکه فجر

ذی حجر – سوره مبارکه فجر

ذی حجر از مفاهیم اصلی سوره مبارکه فجر می باشد که به معنای چهارچوب داشتن است. مراقبت از این حریم سعادت را برای فرد رقم می زند. این مراقبت و حفظ حدود است که موجب می شود فرد در چهارچوبی زندگی کند که موجب داخل شدن در جنت و در نهایت رضایت شود. ذی حجر کسی است که می داند تنها به واسطه این حجر است که می توان به اطمینان رسید و در سعادت ابدی داخل شد. در این کلیپ سعی شده است این مفاهیم در قالب متنی زیبا همراه با تصاویر بیان شود.

00:00
00:00